De rechtbank Den Haag heeft onlangs een uitspraak gedaan met betrekking tot het meenemen van de gunstige hypotheekvoorwaarden na echtscheiding. In deze zaak, bekend onder het uitspraaknummer ECLI:NL:RBDHA:2023:21460, heeft de rechtbank vastgesteld dat één van de voormalige partners recht heeft op gunstige hypotheekvoorwaarden zonder recht op compensatie voor de ex-partner.

Een cruciaal aspect van deze uitspraak is het feit dat er geen compensatie wordt toegekend aan de partner die de gunstige hypotheekvoorwaarden niet behoudt, terwijl de andere partner deze gunstige voorwaarden behoudt en daar dus fors voordeel mee kan krijgen. Zoals vermeld in de uitspraak: “Zoals op de zitting is besproken, ziet de rechtbank geen wettelijke grondslag voor de vordering van de man voor compensatie van de gunstige rentevoorwaarden die hij bij verkoop van de woning aan de vrouw verliest, terwijl de vrouw die gunstige voorwaarden dan zou behouden. Dat er in het kader van mediation door partijen hierover afspraken gemaakt kunnen worden, betekent niet dat de rechtbank op soortgelijke wijze kan beslissen. Nu niet is gebleken op welke grondslag het verlies van de man van gunstige rentevoorwaarden kan worden meegenomen in de verdelingsbeslissing, zal de rechtbank het verzoek om compensatie afwijzen.“.

Deze uitspraak zal naar verwachting een impact hebben op toekomstige echtscheidingszaken en kan dienen als een precedent voor vergelijkbare situaties. Het benadrukt tevens het belang van juridische bijstand en het nauwkeurig overwegen van alle aspecten van een echtscheidingsregeling, met inbegrip van financiële regelingen zoals hypotheekvoorwaarden. Voor meer informatie over deze uitspraak en de implicaties ervan voor toekomstige echtscheidingszaken, kunt u contact opnemen met Ilse Lieberwerth!