Vandaag is het de internationale dag tegen ouderenmishandeling. Iedereen heeft het recht om veilig oud te worden. Toch hebben in Nederland 170.000 ouderen sinds hun 65e levensjaar te maken gehad met een vorm van mishandeling. Dat is 1 op de 20 ouderen. ‘Veilig ouder worden’ is een samenwerking van het ministerie van VWS, Veilig Thuis, banken, notarissen, gemeenten, ouderenbonden en andere partijen. Met als doel het taboe rond ouderenmishandeling te doorbreken en mishandeling te stoppen en te voorkomen.

Ouderenmishandeling komt overal voor. Dichtbij en ver weg. Op 15 juni, de internationale dag tegen ouderenmishandeling, wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor geweld tegen ouderen. En dat is nodig. Want pas als mensen weten dat het bestaat, kunnen ze ingrijpen. Zodat het stopt. Meestal vinden rond 15 juni allerlei activiteiten plaats. Door het coronavirus is dat dit jaar anders. Datzelfde coronavirus zorgt voor onveilige situaties waarin ouderen meer risico lopen: geen thuiszorg, geen dagbesteding, geen bezoek, overbelaste mantelzorgers. Deze 15 juni daarom een oproep: blijf alert, houd contact en schakel tijdig hulp in!

Aanpak door Veilig Thuis

Wie ouderenmishandeling signaleert, kan Veilig Thuis bellen. Voor advies of een melding. Maar hoe werkt Veilig Thuis eigenlijk? De 26 Veilig Thuis-organisaties hebben allemaal hetzelfde handelingsprotocol. Ook heeft elke Veilig Thuis-organisatie specialisten in dienst, bijvoorbeeld op het gebied van ouderenmishandeling.

Landelijke campagne

Op 25 april ging een nieuwe campagne tegen huiselijk geweld van start. Ook ouderenmishandeling valt onder huiselijk geweld. Onder het bekende motto ‘Het houdt niet op, totdat je iets doet’ roept de overheid slachtoffers en omstanders op om in actie te komen bij huiselijk geweld. Ook in coronatijd.