Reeds eerder heb ik een nieuws-item gewijd aan het feit dat de mogelijkheid bestaat om de alimentatie te verlagen. Veel alimentatieplichtige ondernemers worden hard geraakt door het coronavirus, maar een maatregel als het tijdelijk opschorten van deze verplichting bestaat helaas niet. Wel is het mogelijk om bij plotseling verlies van winst uit onderneming/inkomen tijdens een procedure een voorlopige beslissing te vragen om de alimentatieverplichting voor de duur van de hoofdprocedure te stoppen.
 
In een situatie als deze is het belangrijk dat hierover snel jurisprudentie komt. De rechtspraak is immers niet zo voortvarend als de bankwereld, die de mogelijkheid bieden om de hypotheekaflossing tijdelijk stop te zetten. Ook veel verhuurders staan een betaalpauze toe en gaan niet tot verhogen van de huur over.
 
Om de rechtspraak een handje op weg en al die ondernemers die in deze nijpende situatie verkeren te helpen roep ik u op om u bij mij te melden wanneer u in deze situatie verkeerd. Tegen gereduceerd tarief kan ik u helpen en samen helpen we dan uw gelijkgestemden!