Belangrijk is om de scheiding er niet in een hoog tempo doorheen te jagen. Met de juiste ondersteuning kan de partnerrelatie op een goede manier ontvlecht worden. 💔

Want met de juiste begeleiding, kennis en aandacht voor emoties én recht doen aan elkaar, kan veel leed voorkomen worden. Een advocaat of mediator kan hierbij hulp bieden.

Zie deze link.