Wanneer je iemand vraagt of hij/zij alles goed geregeld heeft voor na het overlijden denkt men vaak alleen aan een testament. Er zijn nog maar weinig mensen die ook een codicil maken.

Veel ruzies in nalatenschappen ontstaan doordat erfgenamen zich spullen toe-eigenen van erflater terwijl deze spullen door de erflater toegezegd zouden zijn aan een andere erfgenaam. Deze ruzies kunnen simpel voorkomen worden door een codicil op te stellen.

Waar mensen niet zo snel over nadenken is dat bij het overlijden ook hun huwelijk of samenleving zal eindigen en dat dit grote gevolgen kan hebben voor de nalatenschap. Belangrijk is dan ook dat de inhoud van de huwelijkse voorwaarden of samenlevingsovereenkomst wordt afgestemd op de wensen die men heeft voor de nalatenschap.

Wilt u weten of u een en ander voor uzelf en voor de mensen die achterblijven goed geregeld heeft, bel mij dan voor een vrijblijvend gesprek op vrijdag 8 november 2019. Mocht tijdens dit telefoongesprek blijken dat meer advies nodig is, dan zal hiervoor een gereduceerd uurtarief gelden.