Steeds vaker adviseert de raad voor de kinderbescherming om het gezamenlijk gezag te handhaven. Zelfs wanneer het belang van het kind toch echt in de knel komt.

Gelukkig volgen de kinderrechters dan ook niet altijd het advies van de raad op. Onlangs besloot de rechter ook het advies van de raad naast zich neer te leggen en koos op de door mij aangevoerde gronden voor het belang van het kind!

Graag verwijs ik u naar deze uitspraak.

Mocht u ook in een situatie terecht zijn gekomen, waarbij u hulp kunt gebruiken, dan adviseer ik u contact op te nemen.