Er zal een pilot starten waarbij het uitgangspunt zal zijn de gemeenschappelijke verzoeken echtscheidingen te digitaliseren. Als alles naar tevredenheid verloopt zal dit al voor de zomervakantie starten. Dit is natuurlijk een hele vooruitgang ten opzichte van hoe het nu is. Ik houd u uiteraard op de hoogte via mijn socials.