Disclaimer

Advocatenkantoor Lieberwerth B.V.

Disclaimer

Op de in de website van Advocatenkantoor Lieberwerth B.V., evenals in de digitale nieuwsbrieven opgenomen gegevens en informatie rusten intellectuele eigendomsrechten. Deze intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Advocatenkantoor Lieberwerth B.V. Het overnemen en/of vermenigvuldigen van (gedeelten van) de inhoud van deze website en van de nieuwsbrieven is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder van deze website. Het wijzigen van de verschijningsvorm van deze website en van e-mailings is niet toegestaan. Er kan geen enkel recht worden ontleend aan enige gegevens en/of informatie die zijn gepubliceerd op deze website en in de nieuwsbrieven. De gegevens en/of aangeboden informatie kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Wijzigingen en aanvullingen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden aangebracht. Advocatenkantoor Lieberwerth B.V. is niet verplicht om u hierover te informeren. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van de website en mailings kan Advocatenkantoor Lieberwerth B.V. geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, tengevolge van eventuele fouten of vergissingen. Dit geldt zowel ten aanzien van de eigen content als ten aanzien van de door Advocatenkantoor Lieberwerth B.V. aangeboden content die afkomstig is van derden. Advocatenkantoor Lieebrwerth B.V. tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden en verstrekt expliciet noch impliciet enige garantie dat de aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Voor vragen over deze bepalingen en/of toestemming voor het overnemen en/of vermenigvuldigen van (gedeelten van) de inhoud van deze website of van onze nieuwsbrieven kunt u contact opnemen met info@advocatenkantoorlieberwerth.nl.

KvK: 80484867 Kamer van Koophandel te Amersfoort