Tijdige rechtspraak is van groot belang voor het kunnen blijven vervullen van de rol van de rechtbank in de samenleving. De kwaliteit van het rechtspreken is goed en het vertrouwen in de Rechtspraak is groot! In 2019 zijn er nieuwe standaarden voor doorlooptijden ontwikkeld. Per zaaksoort is bepaald hoe lang een zaak mag duren en binnen elke zaak is bepaald hoe lang een stap mag duren. Vanaf 2020 zouden maatregelen worden genomen om deze nieuwe standaarden daadwerkelijk te halen. Echter na de vaststelling van dit beleid van de rechtbanken heeft helaas het Corona-virus zich razendsnel ontwikkeld. Uiteraard hebben de overheidsmaatregelen ook gevolgen gehad voor de Rechtspraak en de doorlooptijd van zaken. Omdat de persoonlijke en maatschappelijke consequenties van het uitblijven van een rechtelijk oordeel groot kunnen zijn, zet de Rechtspraak alles op alles om toch zaken te behandelen. Ondanks deze inzet zijn er grote vertragingen ontstaan in de doorlooptijd van rechtszaken en is de werkvoorraad fors toegenomen.

Ook ik merk in mijn praktijk dat de zaken die al (ruim) voor Corona bij de rechtbank of de gerechtshoven aanhangig waren een achterstand oplopen of stagneren. Helaas geldt dit ook voor de nieuw ingebrachte zaken. Helaas worden niet alle termijnen door de rechters gehaald. Wanneer een snelle behandeling gewenst is moet dat uitdrukkelijk en uitvoerig gemotiveerd worden verzocht. Alleen dan is er kans dat de behandeling sneller verloopt.