In het rapport zijn o.a. de volgende belangrijke aanpassingen doorgevoerd:
– De vaststelling van de draagkracht voor kinder- en partneralimentatie wordt zoveel mogelijk gelijkgetrokken, onder andere door de woonlasten op 30% van het netto besteedbaar inkomen te fixeren.
– Het puntensysteem van de kinderbijslag is komen te vervallen.
Het gehele Rapport Alimentatienormen is in te zien op de website van de Rechtspraak.

Lees hier meer.