In de basis is het goed voor het kind om zowel omgang met vader als moeder te hebben, maar het kan voorkomen dat er desondanks jaren geen contact is met vader of moeder. Ondanks dat er geen contact is kan deze ouder nog wel gezag hebben. Voor het beëindigen van gezamenlijk gezag is immers een gerechtelijke uitspraak nodig. Een uitzondering hierop is wanneer er nooit sprake is geweest van gezamenlijk gezag bij ouders die ongehuwd waren.

Begin deze zomer kwam er een ernstig zieke moeder bij mij op kantoor. Ze stond op het punt om voor een derde keer een donortransplantatie te ondergaan. Ik denk dat de moeder al voelde dat haar niet lang meer gegeven was. De moeder had over haar dochter nog steeds gezamenlijk gezag met de vader, ondanks het feit dat er al jarenlang geen enkel contact tussen de vader en dochter en de vader en de moeder was geweest.

Veel mensen realiseren zich niet dat wanneer bij overlijden van één van de ouders het kind bij gezamenlijk gezag direct onder de verantwoordelijkheid van de andere ouder valt. In deze zaak hield dat in dat bij overlijden van de moeder de dochter direct naar de vader zou moeten terwijl zij geen enkele (behalve de biologische) binding met elkaar hebben.

De moeder wilde dit voorkomen, zodat ik met spoed een eenhoofdig gezag procedure aanhangig heb gemaakt. De rechtbank werkte -ondanks de coronatijd- goed mee door de zaak snel op zitting te plannen. Over twee weken zou het verzoek van de moeder worden behandeld. Helaas bleek dat deze tijd de moeder niet meer gegund was. Vorige week is de moeder overleden.

In samenwerking met de raad voor de kinderbescherming en de kinderrechter heb ik enkele uren voor het overlijden van de moeder een spoed ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing voor de dochter geregeld. De vader wordt geschorst uit het gezag, een gezinsvoogd werd benoemd en de dochter mocht bij de familie van de moeder blijven. Binnen enkele uren was het zo geregeld dat de moeder nog meegegeven kon worden dat voor haar dochter was gezorgd en zou worden gezorgd.

Het is maar goed dat dergelijke zaken geen dagelijkse kost zijn. Hoewel het wel duidelijk was dat mijn passie voor het vak (zorgen voor de kinderen van gescheiden ouders) flink aangewakkerd is!