Hoe vermakelijk is deze uitspraak?! ECLI:NL:GHDHA:2019:172

Partijen hadden in hun samenlevingsovereenkomst een financiële boete opgenomen die de man aan de vrouw zou moeten betalen wanneer de samenleving zou eindigen. Opvallend is dat de jaarlijkse te betalen boete zo hoog was dat de man die nooit en te nimmer zou kunnen voldoen. Het hof maakt er korte metten mee en verklaard het beding ongeoorloofd. Hoe ver gaat de vrouw om haar man aan zich te binden!