Erfrecht

Advocatenkantoor Lieberwerth

Erfrecht

Moet u samen met de andere erfgenamen de nalatenschap afwikkelen maar werken deze erfgenamen niet mee? Of heeft u de nalatenschap beneficiair aanvaard maar moet u nu wel de financiële puinhoop oplossen voor de erflater? Waar heeft u als onterfd kind recht op? En moet u nu echt wachten tot de stiefouder de nalatenschap van uw ouder op heeft gemaakt? Is de executeur al jaren met de afwikkeling van de nalatenschap bezig en wordt u niet geïnformeerd zodat u niet weet wat u verwachten kunt?

Dit zijn zomaar een aantal erfrechtelijke vraagstukken waar ik u mee kan helpen.

Een nalatenschapskwestie is voor mij als het oplossen van een puzzel door middel van het spitten en speuren in jurisprudentie en literatuur. Met de juiste argumenten het standpunt onderbouwen waarbij altijd de haalbaarheid in acht wordt genomen, geeft mij enorme voldoening.

Ik adviseer en procedeer op de volgende deelgebieden:

  • Testamenten;
  • Bent u erfgenaam, moet u een erfenis aanvaarden of verwerpen;
  • Beroep doen op de legitieme portie;
  • De afgifte van een legaat;
  • Bent u executeur of heeft u te maken met een executeur;
  • De verdeling;
  • Nalatenschapsmediation;
  • Ouderlijke boedelverdeling.