Wanneer ik met mijn werk ervoor kan zorgen dat kinderen wegblijven uit de strijd die er tussen hun ouders speelt, dan gaat mijn hart sneller kloppen. Het beschermen van deze groep kwetsbare mensen is altijd één van redenen geweest waarom ik mij heb gespecialiseerd in het familierecht. Mijn keuze voor de specialisatie van het erfrecht was de juridische complexiteit en de vele raakvlakken met het familierecht.

Door de combinatie van beide rechtsgebieden komen er sinds kort veel zaken omtrent financieel misbruik van ouderen op mijn pad. Het beschermen van deze oude kwetsbare mensen is fantastisch om te mogen doen.

Het is heel erg triest om te zien hoe een bejaarde wordt geconfronteerd met de strijd die er tussen de kinderen speelt. Misschien is het nog wel erger om te zien dat de enige persoon die een bejaarde nog vertrouwt, misbruik maakt van zijn of haar financiële middelen. Tegen de ouderen doen ze lief, maar ondertussen heersen ze als beesten over hun slachtoffers. Zodoende noem ik ze ook wel  “lieveheersbeestjes’. Wat kun je nu doen wanneer je vermoedt dat er sprake is van financieel misbruik?

Vermoeden van financieel misbruik

Ieder jaar worden in Nederland 30.000 ouderen slachtoffer van financieel misbruik. De schatting is zelfs dat één op de tien ouderen nu of in de toekomst risico loopt financieel te worden uitgebuit. De laatste jaren neemt het aantal meldingen over financieel misbruik toe. Eind 2016 is er door de overheid zelfs een landelijke campagne gevoerd om financieel misbruik tegen te gaan. Slachtoffers van financieel misbruik zijn 80% van de gevallen vrouwelijk en 80-plusser.
De overheidsinstelling Veilig Thuis heeft een aparte afdeling om financieel ouderenmisbruik te onderzoeken. Bij Veilig Thuis kan er bij een vermoeden van financieel misbruik melding worden gedaan.
Als risicofactoren van financieel misbruik meldt Veilig Thuis: sociaal isolement, afhankelijkheid van degene die de administratie doet, angst voor verlies van zorg, loyaliteitsgevoelens voor de pleger en familieruzies.

Naast de melding bij Veilig Thuis kan er ook een beschermingsmaatregel worden gevraagd aan de rechter. Onzer wetgever kent diverse beschermingsmaatregelen. Zo kan er ingeval van volledige wilsonbekwaamheid een ondercuratelestelling worden gevraagd. Wanneer er iets minder bescherming noodzakelijk is kan worden volstaan met een onderbewindstelling gecombineerd met een mentorschap. Deze maatregelen kunnen alleen door een rechter opgelegd worden.

Wanneer de grip op het slachtoffer nog niet helemaal verloren is en de persoon in kwestie nog wilsbekwaam is kan met het opstellen van een algehele volmacht dan wel een levenstestament worden volstaan. De gevolmachtigde kan dan het slachtoffer beschermen. De gang naar de rechter is dan niet noodzakelijk.

Voor meer informatie over deze beschermingsmaatregelen kunt u contact opnemen met mijn kantoor. Ik help u graag verder.