Bij mijn kantoor dienen zich steeds meer zaken aan welke betrekking hebben op financieel ouderenmisbruik. De ene zaak is nog schrijnender dan de andere. Recent nog, een bejaarde moeder van in de 80 jaar, weegt nog maar 40 kg. Zij wordt door haar zoon gegijzeld gehouden in haar eigen huis. Zoonlief is zijn hele huis aan het renoveren op kosten van moeder.
Vermoeden van financieel ouderenmisbruik
Heeft u het vermoeden dat er financieel ouderenmisbruik plaats heeft. Dan kunt u melding maken bij Veilig Thuis (telefoonnummer 0800 – 2000 (24/7 bereikbaar).
Belangrijk om te weten: Wanneer er sprake is van financieel misbruik, is het vaak te laat om een levenstestament te maken. Vaak is men door het misbruik al zodanig onder invloed van de misbruiker dat er geen sprake meer is van wilsbekwaamheid.
Diverse vormen financieel ouderenmisbruik
Er zijn diverse vormen waarin financieel ouderenmisbruik voorkomt, bijvoorbeeld misbruik van bankrekeningen, testamentwijzigingen, verdwenen gelden, het opmaken van volmachten, etc.
Financieel misbruik tijdens leven
Het komt steeds vaker voor dat er juridische bijstand wordt gevraagd als de oudere nog leeft. Personen in de directe omgeving van deze oudere hebben concrete aanwijzingen dat de oudere slachtoffer is van financieel misbruik. Je kunt hierbij denken aan een hele aardige buurman die bijvoorbeeld klusjes doet of boodschappen. Er wordt een vertrouwensband opgebouwd. Het betreft vaak kwetsbare ouderen zonder enig verstand van hun financiën. Het internetbankieren is voor veel ouderen onbekend. Bankafschriften worden niet ontvangen of worden via een slinkse manier doorgeleid. Voor een derde kan het makkelijk zijn om gelden uit het vermogen van de oudere te onttrekken.
Naasten hoeven niet toe te kijken, er zijn diverse wettelijke beschermingsmaatregelen die dit probleem kunnen ondervangen. Denk bijvoorbeeld aan mentorschap, algehele volmacht, levenstestament en onderbewindstelling.
Financieel misbruik na overlijden
Het komt veel voor dat pas na het overlijden van de erflater ontdekt wordt dat er iets verdachts is voorgevallen met de financiën. Erfgenamen lopen vaak tegen een bewijsprobleem aan. Verder is het de vraag of erfgenamen inzicht krijgen in de administratie van erflater. Het is namelijk niet zeker dat erfgenamen recht hebben op rekening en verantwoording.
Erfgenamen die concrete vermoedens hebben dat er onrechtmatig geld is onttrokken bij erflater hebben verschillende juridische instrumenten in handen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de vernietiging schenkingen en afgedwongen testamenten. Ook kan een beroep op onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking in sommige gevallen kansrijk zijn.
Financieel misbruik vindt vaak op gewiekste wijze plaats. Wat heel erg belangrijk is een dossier op te bouwen.
Ik kan u hierbij wellicht helpen. Heeft u vermoedens van financieel misbruik aarzel dan niet om spoedig contact op te nemen met mijn kantoor.