Het hof ziet geen aanleiding om de situatie van partijen als een uitzonderlijke situatie te beschouwen waarin de ouder bij wie de kinderen het hoofdverblijf hebben aan de andere ouder een bedrag aan kinderalimentatie op te leggen.

Kortom; door deze uitspraak is vast te komen staan dat alleen in zeer uitzonderlijke gevallen de ouder waar de kinderen hun hoofdverblijf hebben kinderalimentatie moeten betalen aan de andere ouder voor de bekostiging van de omgangsregeling.