Wederom loopt er op dit moment een zaak waarbij de wederpartij veel geld over de balk heeft gegooid. Mensen nemen zich vaak een te hoog uitgavepatroon aan. Vooral in het zicht van een gerechtelijke procedure die hier een eind aan zal maken.

In deze zaken valt mij iedere keer weer op hoe lang men wacht met het ondernemen van actie. Als er een echtscheiding volgt, kan dit soms bedroevend uitpakken. Nu biedt de wet wel een paar mogelijkheden om wat aan verspilling te doen, maar het blijft een lastige kwestie, vooral wanneer het gedrag al maanden speelt.

Mijn advies: “Signaleer geldverspilling zo snel mogelijk en onderneem actie!”

Heeft u te maken met een dergelijke situatie? Ik verzoek u in dat geval om contact op te nemen met mijn kantoor via telefoonnummer 033 – 44451320.