Ben jij zonder vergoeding werkzaam voor de onderneming van je vader of moeder? Terwijl je andere broers en zussen niet naar de onderneming omkijken?

Bij het overlijden van de ouder biedt de wet de mogelijkheid om alsnog compensatie te krijgen voor jouw werkzaamheden. Maar let daarbij wel op dat je niet werkt voor een vennootschap waarvan je ouder de aandelen heeft. Wanneer jouw vergoeding dan niet goed bij leven door je ouder wordt geregeld kun je geen aanspraak maken op een vergoeding ten koste van de nalatenschap. Je broers en zussen profiteren dan wel van jouw arbeid zonder dat er een vergoeding tegenover staat.

Zie hiervoor de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 12 februari 2019 (ECLI:NL:GHAMS:2019:369) waarin wordt bevestigd dat het in artikel 4:36 lid 1 BW gaat om (arbeid in) een door de erflater zelf uitgeoefend beroep of bedrijf en niet om (arbeid in) een door een besloten of naamloze vennootschap uitgeoefend beroep of bedrijf, ook al was de erflater daarin bestuurder of hield hij direct of indirect aandelen erin. Daartoe biedt de tekst van de wet geen aanknopingspunten.