Eindelijk, per 1 januari 2023 worden vaders die hun kind erkennen binnen het huwelijk gelijkgesteld met vaders die hun kind erkennen buiten het huwelijk. Vanaf die datum zal iedere vader die zijn kind erkent automatisch het gezag krijgen. Voor kinderen goed nieuws, bij erkenning krijgt het kind automatisch het recht dat er twee ouders beslissingen over hem of haar nemen!