Gerechtshof teruggefloten door de Hoge Raad
In deze zaak had het Gerechtshof de partneralimentatie met terugwerkende kracht verlaagd, waardoor de alimentatiegerechtigde ontvangen alimentatie moest terugbetalen. “Verlaging met terugwerkende kracht onvoldoende gemotiveerd”, zegt de Hoge Raad. Voor de financieel getroffenen door de coronacrisis is het dan ook heel belangrijk dat nu al direct een verzoek wordt ingediend waarbij uitvoerig gemotiveerd wordt waarom de verlaging van de partneralimentatie per datum indiening van het verzoek dient in te gaan! ECLI:NL:HR:2020:748