Vaak denken mensen dat alles goed is geregeld voor na hun overlijden. Helaas blijkt te vaak dat dit niet zo is.

Graag geef ik u het volgende in overweging.

Iedereen weet dat er een testament opgesteld dient te worden. In dit testament bepaal je wie de erfgenamen zijn en wie wat krijgt van het vermogen. Tevens wordt er meestal een executeur benoemd. Dit is degene die de nalatenschap moet afhandelen. In je testament kun je de macht van een executeur beperken of uitbreiden.

Veel ruzies in nalatenschappen ontstaan door onkunde van een executeur. Om dit te voorkomen kan er ook gekozen worden om een professionele executeur te benoemen.

Voordat het testament bestond was er het codicil. Het codicil heeft evenwel naast het testament nog steeds toegevoegde waarde. Vooral bij het voorkomen van conflicten onder de nabestaanden. Je kunt in dit codicil bepalen wie je meubels, sieraden en auto krijgt als je komt te overlijden.

Mensen die al meer hebben nagedacht over de laatste fase van hun leven zullen niet alleen een gewoon testament hebben, maar ook een levenstestament. Hierin legt u vast wie uw financiële, medische en persoonlijke zaken zal regelen als u dit zelf niet meer kunt. Door het opstellen van een levenstestament houd je dan ook zelf de regie. Het levenstestament (de naam zegt het al) geldt alleen bij leven, zodat een testament noodzakelijk blijft.

Waar minder vaak over wordt nagedacht wordt is dat door het overlijden ook hun huwelijk/samenleving zal eindigen. Dit kan grote gevolgen hebben voor de nalatenschap.

Estate-planning is het geheel van maatregelen dat de omvang en samenstelling van een nalatenschap beïnvloedt. Er wordt optimaal rekening gehouden met de civiel- en fiscaalrechtelijke positie van een aspirant-erflater en diens toekomstige erfgenamen.

In bijgaande video vindt u via sheets meer informatie.

Ik adviseer u bij vragen contact op te nemen met mijn kantoor zodat wij in een afspraak helder kunnen krijgen waar er in uw situatie behoefte aan is.