Internationale Vredesdag 21 september
 
Scheiden is elkaar loslaten als partners en vasthouden als ouders. Helaas zie ik in mijn praktijk nog te vaak dat het belang van het kind niet centraal wordt gesteld. Het is beter de vrede tussen de ouders centraal te stellen. Scheidingen verlopen soms zeer conflictueus. De helft van die kinderen verliest daarbij een van zijn ouders. Tientallen duizenden levens raken jaarlijks ontwricht.
 
Blijven samenwerken als ouders na de scheiding is, vanuit de wetgeving, gewoongoed geworden. Alleen blijkt dit in het dagelijks leven moeilijker dan gedacht. Sinds de invoering van het gezamenlijk gezag na scheiding én de verplichting van het opstellen van een ouderschapsplan zijn conflicten tussen ouders na scheiding niet afgenomen.
 
Wat we niet over het hoofd moeten zien is dat een scheiding meer is dan ontvlechten van de partnerrelatie, het is ook het loslaten van jullie gezamenlijke gezinsleven en een andere invulling geven aan jullie ouderschap. Hoe doe je dat met iemand die je nooit meer wil zien? Of die je het liefst vast wilt houden, maar jou afwijst? Of die jou iedere keer weer verdriet doet/ boos maakt als je hem/haar spreekt?
 
Het gevecht met elkaar (al dan niet met behulp van advocaten) aangaan en uitspelen over de hoofden van de kinderen maakt het voortleven met de scheiding voor alle betrokkenen nog veel moeilijker.
 
Als familierechtspecialist kun je de ouders sturen en hen het belang laten inzien om vrede met je ex en jezelf te sluiten al is het (maar!) voor de kinderen. Op deze internationale vredesdag is het goed hier eens bij stil te staan.
 
Wil je hier hulp bij krijgen, kijk dan is naar een recent item van TNO:
 
SCHEIDINGSATLAS: LAAGDREMPELIGE TRAINING VOOR OUDERS NA SCHEIDING
 
Dit is een laagdrempelige voor ouders na scheiding. Ook voor kinderen zijn er voor alle leeftijden groepsprogramma’s. Uit onderzoek blijkt dat preventieve groepstrainingen kinderen effectief kunnen helpen om de scheiding te verwerken. Daarmee kunnen problemen voorkomen of beperkt worden. Voor meer informatie verwijs ik u graag, klik dan hier.