Het komt steeds meer voor –mede door Covid19 – dat mensen zich zorgen maken over een naaste of iemand uit de omgeving. Door allerlei omstandigheden kunnen mensen de grip op het leven verliezen.  Te denken valt aan verslaving, ziekte, huiselijk geweld, rouwverlies, verwardheid of financiële problematiek.

Het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag is een organisatie waar je je zorgen over iemand kunt uiten. Het gaat daarbij niet direct over acute crisissituaties. Het kan goed zijn dat je een probleem al even aankijkt en dus al een langere tijd zorgen maakt over iemand. Als je belt met 0800-1205 dat wordt je doorgeschakeld naar een lokaal meldpunt. Zij kunnen makkelijk schakelen met lokale zorgpartijen. Je zorg is dan direct bij de juist partij bekend!

Het kan fijn zijn de zorgen waar je wellicht al even mee rondloopt te delen en het is dan prettig als er wordt geluisterd. Maak je je zorgen aarzel dan niet te bellen, een hulpverlener gaat dan polshoogte nemen.

Maak jij je zorgen over iemand? Bel naar 0800-1205 of kijk op www.meldpuntzorgwekkendgedrag.nl voor meer informatie en advies.

#omkijkennaarelkaar