In deze Corona-tijd is het levenstestament onderwerp van gesprek. In een levenstestament leg je vast wie jouw financiële, medische en persoonlijke zaken zal regelen als je dit zelf niet meer kunt en op welke manier die persoon dat zal doen.
Als je een levenstestament laat opstellen houd je zelf de regie. Het voorkomt tevens veel ruzie binnen families.
Indien er niets is geregeld en de kinderen het niet eens zijn over de vraag wie wat het beste kan doen, kan het zover komen dat er een gerechtelijke procedure gestart dient te worden om het vermogen onder bewind te krijgen of jouw beschikkingsbevoegdheid te ontnemen door benoeming van een vreemde curator of mentor.
Belangrijk is dat je in het levenstestament ook kunt vastleggen welke medische ingrepen je wel of juist niet wilt laten uitvoeren op bepaalde cruciale momenten. Artsen zijn dan ook blij met een levenstestament, zij weten dan zeker hoe de patiënt denkt over het al dan niet uitvoeren van een medische ingreep.