Afgelopen week is door het Gerechtshof Den Bosch bevestigd dat een legitimaris niet altijd een beroep hoeft te doen op de legitieme. Wanneer in het testament een legaat aan een kind is gegeven ter hoogte van de legitieme portie is het doen van een uitdrukkelijk beroep op de legitieme niet nodig. Zo is ook de termijn van 5 jaar waarbinnen een legitimaris een beroep moet doen op de legitieme niet geldig wanneer er sprake is van een dergelijk legaat. Het legaat hoeft dus alleen te worden aanvaard.

Fijn dat er opnieuw duidelijkheid hierover is geschept!