Per 1 januari 2023 zijn er twee belangrijke wijzigingen bij berekening van de partneralimentatie. De daadwerkelijke woonlasten blijven buiten beschouwing. Er wordt gerekend met een woonbudget dat gelijk is aan 30% van het netto besteedbaar inkomen. Daarnaast is er een nieuwe grens. De partneralimentatie mag nooit zo hoog zijn dat de ontvanger feitelijk meer te besteden heeft.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met mijn kantoor via telefoonnummer 033 – 4451320 of per e-mail info@advocatenkantoorlieberwerth.nl

Zie deze link voor meer informatie.