Iedere week publiceert rechtspraak.nl de belangrijkste nieuwste zaken. Wil je als advocaat goed op de hoogte blijven dan is het een ‘must’ om deze uitspraken wekelijks te bestuderen. Hoe grappig is het dan, wanneer je ineens de door jou recent gewonnen zaak tegenkomt? Nou, best stoer!

Voor de uitspraak verwijs ik u graag naar bijgaande link