Vorige week heeft het Hof Amsterdam niet zomaar de Raad voor de Kinderbescherming gevolgd, maar eerst een bijzonder curator benoemd om de belangen van het kind te behartigen. Het hof oordeelde dat de stem van het kind onvoldoende belicht was. Mooi om te zien dat onze kinderen in rechtszaken steeds vaker extra bescherming krijgen! Ziehier de uitspraak:

ECLI:NL:GHAMS:2019:1025