Voor pleegkinderen zou het mogelijk moeten worden dat zij vier wettelijke ouders kunnen hebben. Dat staat in een advies aan het kabinet.

Nu is het zo in de wet geregeld dat kinderen maximaal twee juridische ouders mogen hebben. Dus als een kind geadopteerd wordt door pleegouders, vervalt de juridische band met de biologische ouders en wordt die vervangen door een juridische band met de adoptieouders.

Eeuwige band

De onderzoekers spraken met allerlei pleegouders en gezinnen. “Voor pleegkinderen die bijvoorbeeld een eeuwige band met hun pleegouders willen opbouwen maar niet helemaal afstand willen doen van hun biologische ouders, zou het een goede constructie zijn. Zij willen ook loyaal blijven richting hun biologische ouders. Of hun biologische broertjes, zusjes of een oma.”

Loyaliteitsproblemen

Er is wel eens gesproken om pleegouders tot juridische ouders om te dopen. Maar dan moesten de kinderen echt afstand doen van hun biologische ouders. Dat wilden ze dan ook weer niet. Hun vader voelt toch als hun vader. Die ouderlijke band met hun ouders definitief opgeven, vinden ze toch wel heel heftig.”

Omdat de biologische ouders ook nog in beeld zijn, zorgt dat voor loyaliteitsproblemen.

Als pleegouders ook juridisch ouder kunnen worden, staan zij ook sterker. Vooral ook als kinderen ouder zijn dan 18 jaar. “Bijvoorbeeld als er zaken geregeld moeten worden en een handtekening van ouders nodig is. Denk bijvoorbeeld aan medische zorg. Je bent dan echt met z’n vieren verantwoordelijk voor het kind. Vooral in gevallen waarbij het contact met de biologische ouders niet goed is, kan dat erg fijn zijn. De pleegouders staan dan stukken sterker.