Op dit moment loopt er een pilot inzake de procedure gezamenlijke toegang ouders. Het doel van deze pilot is dat de kinderen zo min mogelijk schade oplopen door een echtscheiding. Graag verwijs ik u naar bijgaande YouTube-film. Dit geldt nu alleen nog in de rechtbanken Den Haag en in Brabant. Hopelijk volgen rechtbank Utrecht en Arnhem ook spoedig.