Heeft u de nalatenschap beneficiair aanvaard en bent u nu wel de financiële puinhoop aan het oplossen voor de erflater?

Er gaat veel tijd zitten in het afwikkelen van een nalatenschap. Als erfgenaam is het na al dat werk maar afwachten of er nog iets van de nalatenschap overblijft. U bent dan ook in eerste instantie alleen maar aan het werk voor de schuldeisers!

Wanneer er sprake is van een nalatenschap met veel schulden en u heeft geen ervaring met het afwikkelen van nalatenschappen, kun je de rechtbank verzoeken om een vereffenaar te laten benoemen. Op die manier bent u van al het werk verlost en loopt u ook geen risico dat er zaken niet goed gaan, terwijl u daar wel voor aansprakelijk kan zijn.