Heeft u een kinderalimentatieverplichting en zijn uw inkomsten inmiddels gewijzigd doordat  u een onderneming bent gestart en daardoor in het begin verlies lijdt? Onlangs heeft het gerechtshof bepaald dat het aanvaardbaar is om kinderalimentatie te verlagen wanneer er sprake is van een startende onderneming, die verlies lijdt. Het gerechtshof heeft daarbij een verlaging voor de eerste paar jaar van de kinderalimentatie vastgelegd. Na deze jaren zal de ondernemer weer gehouden zijn het oude hogere bedrag te voldoen. Dit standpunt is een ommekeer in de rechtspraak. Voorheen werd een startende verlieslijdende ondernemer niet in zijn verzoek om verlaging van kinderalimentatie  gehoord. Rechters vonden dat het opstarten van een onderneming en het daarbij komende eventuele verlies verwijtbaar en meenden dat de ondernemer zijn oude inkomen moest kunnen blijven verdienen.