Per 1 januari 2021 stijgen de alimentatiebedragen met 3%.

Op basis van de wet geldt dit indexeringspercentage voor alle alimentatieverplichtingen, tenzij partijen de wettelijke indexering contractueel hebben uitgesloten.