Afgelopen vrijdag heeft de rechtspraak de lijst van urgente zaken uitgebreid! Er is een nieuwe algemene regeling opgesteld waarin de rechtspraak een enorme digitaliseringsstap heeft gemaakt. Zo zullen niet alleen zittingen via telefonische beeldverbindingen plaatsvinden, maar mogen nu ook processtukken per email ingediend worden.
Voor familiezaken geldt dat voorlopige voorzieningen als urgent worden beschouwd en worden behandeld. Maar ook nieuwe verzoekschriften worden -voor zover de organisatie van de betreffende rechtbank dat toelaat- behandeld. Ook voor de erfrechtzaken geldt dat de behandeling hiervan wordt voortgezet en nieuwe zaken ingediend kunnen worden.
 
Voor alle procedures geldt dat de behandeling zoveel als mogelijk schriftelijk plaatsvindt. Partijen krijgen het recht om middels extra schriftelijke rondes op elkaars stukken te reageren en/of nadere stukken te overleggen.
 
Dit klinkt allemaal eenvoudig maar om dit mogelijk te maken is er achter de schermen ongelooflijk veel werk verzet. Het mag dan ook gezegd worden: “Hulde aan de rechtspraak!”