Juist tijdens een crisis zoals deze is rechtspraak van groot belang. Met mij maken veel advocaten zich ernstige zorgen over het effect op onze maatschappij wanneer de lijst van urgente zaken niet snel wordt uitgebreid. De rechterlijke macht heeft uitdrukkelijk verzocht om geen nieuwe zaken in te dienen, tenzij deze zaken ‘urgent’ zijn. Het is frustrerend dat je als advocaat aan je cliënt moet vertellen dat de rechters hun zaak niet urgent genoeg vinden, terwijl de nood hoog is. In de huidige tijd van de digitalisering, waarbij we hele mooie online tools hebben voor mediation gesprekken, zou de rechtspraak met grote spoed moeten onderzoeken of deze tools niet ook voor de rechtszittingen ingezet kunnen worden. Tijden van crisis vragen om creativiteit en versoepeling van strikte regels, ook voor de rechtspraak!