Wil je als ouder de rechtbank verzoeken om vervangende toestemming te verlenen voor het wijzigen van het hoofdverblijf van een minderjarige?

Vaak bekijkt de rechter dit verzoek door de bril van het kind, dus is het in het belang van het kind om te gaan verhuizen naar een andere woonplaats? Echter zijn er omstandigheden die maken dat een verhuizing niet in het belang van het kind is, maar dat het belang van de ouder zodanig zwaar weegt dat er toch toestemming wordt verleend, ondanks dat dit in strijd is met het belang van het kind.

De rechter neemt de volgende omstandigheden in acht:

  • De noodzaak om te verhuizen;
  • De mate waarin de verhuizing is doordacht en voorbereid;
  • Het recht en het belang van de verhuizende ouder om te verhuizen en de vrijheid om zijn of haar leven opnieuw in te richten;
  • De door de verhuizende ouder geboden alternatieven en maatregelen om de gevolgen van de verhuizing voor de minderjarige en de ander ouder te verzachten en/of te compenseren;
  • De mate waarin de ouders in staat zijn tot onderlinge communicatie en overleg;
  • De rechten van de andere ouder en de minderjarige op onverminderd contact met elkaar in hun vertrouwde omgeving;
  • De verdeling van de zorg- en opvoedingstaken en de continuïteit van de zorg;
  • De frequentie van het contact tussen de minderjarige en de andere ouder voor en na de verhuizing;
  • De leeftijd van de minderjarige, zijn of haar mening en de mate waarin hij of zij geworteld is in zijn of haar omgeving of juist gewend is aan verhuizingen;
  • De (extra) kosten van het contact met de andere ouder na de verhuizing.

Mocht u vragen hebben omtrent dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.